Üdvözöljük weblapunkon!

Éves közgyűlési meghívó

Éves közgyűlési meghívó!

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Szeretettel meghívunk a Hétszínvilág Egyesület éves közgyűlésére.

Időpont: 2021. január 28. 18 óra

Helyszín: 1095. Budapest, Mester u. 1. Fsz

Napirendi pontok:

  1. Rozs Erika egyesület titkári pozíciójáról való lemondás elfogadása
  2. Az egyesület elnökségi vezetésről ügyvezetésre való áttérése
  3. Az ügyvezetők megválasztása
  4. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
  5. Egyéb napirendi pontok a tagok ajánlása alapján.

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, 2021. január 31. 18: 00 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Az oldal szerkesztés alatt
Új!!!  Pozitív Sémák/Elég Jó Szülőség 3 napos online tréning  Új!!!

Információk a Képzéseink menüre kattintva!

Sématerápia Gyerekeknek és Serdülőknek képzés!
Információk a Képzéseink menüre kattintva!

Az egyesület célja:

A tagság által elérni kívánt közös cél, hogy az egyesület magas szintű munkájával javítsa a

társadalom mentálhigiéniás állapotát és a mentálhigiéniás- és ehhez kapcsolódó fizikai

állapota miatt segítségre szoruló egyéneknek és csoportoknak életvezetési segítséget, továbbá tanácsadást nyújtson.

E cél elérése érdekében felvállalja, hogy módszertani vizsgálatokat végez, modell értékű

kísérleteket szervez és bonyolít, programokat folytat, segítőket képez, tanfolyamokat, klubokat, életmód műhelyeket, táborokat és egyéb rendezvényeket szervez és működtet, továbbá ehhez kapcsolódó tanulmányok és kiadványok, könyvek megjelentetésével segít a rászorulókon.

Az egyesület cél szerinti tevékenysége körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek

kielégítésére irányuló az 1997. évi CLVI. tv, 26. § c. pontja szerint meghatározott alábbi

közhasznú tevékenységeket folytatja:

  1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi- rehabilitációs tevékenység,
  1. tudományos tevékenység, kutatás,
  2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  3. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése