Egyéni konzultáció

 

A módszer, amivel dolgozunk komplex, holisztikus és egyénre szabott.

Az emberi természetről vallott nézetünk:

Hangsúly az egyénen, az emberen van egy folyamatban, de mégis a rendszer részének tekintjük. Hiszünk abban, hogy az ember pozitív fejlődés- orientált a megfelelő körülmények esetén. Fontos a személy belső bölcsessége és az érzelmek megjelenése.

A konzultáns/coach szerepe a folyamatban:

Egyenrangú kapcsolat kialakítására törekszünk, modellezzünk, felmérjük a helyzetet, bátorítunk, sőt esetleg házi feladatot is adunk. Az” én – te” minőségét hangsúlyozzuk. A középpontban az ügyfél egyedülálló különlegessége áll. Hangsúly az elfogadáson, az empátián, konkrétságokon és az őszinteségen alakul.

Célok:

Középpontban az itt és most. Az önfelfedezés, nyitottság magunk és mások felé, önirányított és realista. Segítünk az ügyfélnek a felelőségét, tudatosságát, szabadságát és lehetőségeit realizálni, elmozdulásban a külső vonatkoztatási alaptól. Az élmény azonnaliságán választások jegyében.

Módszerek:

Empátia, támogatás, hangsúly az erősségeken. Elfogadás, tisztázás, érzések visszatükröződése. Aktív és passzív meghallgatás, nyitott végű kérdések/kijelentések, összegzés. Bizonytalanságok tisztázása, konfrontáció, illusztráció és kristályosítás alkalmazása. Estenként dramatikus elemek alkalmazása.

Konzultáció menete:

A konzultáció definíciószerűen olyan folyamat, amely interperszonális kapcsolatokat foglal magában (Patterson) Gyakran egyéni szinten folyik, ahol bizalmas légkör alakul ki a konzultáns és a kliens között, ami lehetővé teszi a kommunikációt, feltárást, változást és fejlődést.  A konzultációban a kliensnek megvan az az előnye, hogy azonnali visszajelzést kap a konzultánstól a viselkedését, érzéseit és terveit tekintve. Mindent összevéve, a bármely konzultációnál végbemenő fejlődés és változás mértékét négy tényező határozza meg

 

  1. konzultáns
  2. kliens
  3. keret
  4. elméleti irányzat.

 

A keretet tekintve úgy tervezem, hogy a kliens első körben kap egy írásban rögzített bemutatkozást, ami tartalmazza:

  • konzultáció jellegét
  • a képzettségeimet
  • egy összefoglalást a konzultációról mint folyamatról
  • a konzultáció időtartamáról és díjáról
  • szükséghelyzetről

Majd információ – orientált első interjú történik.

Végül megállapodunk a konzultáció folyamatáról, és megkötjük a konzultációról szóló szerződést.

 

Az elméleti irányzatokat tekintve holisztikus irányzatot követem. Nincs kifejezett irányzat, ahhoz nyúlok amire szükség van.