Önismereti csoport

Önismereti csoport:

 

Márai Sándor szerint az „önismeret megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás”. Ezért – e program során a résztvevők az ember legfontosabb teendőinek egyikével, az önmagának, saját világának megismerésével találkozik.

 

 

  • Az önismeret legfontosabb alapjai

 

Önismereten azt értjük, hogy az egyénnek áttekintése van személyiségének összetevőiről, viselkedésének indítékairól és a kapcsolatokban betöltött szerepéről.

Minden szakterületen, ahol a személyiség a munkaeszköz ott követelmény az önismeret, másrészt a személyiség karbantartása.

  1. Az önismeretet segítő legfontosabb kérdéskörök

2. Felszíni szint

– milyen képességeim vannak, adottságaim vannak?

– milyen a képességstruktúrám?

– milyen ismeretekkel, tudással rendelkezem különböző területeken

– milyen teljesítményszintem van?

– milyen az igényszintem, az elvárásom?

– mi érdekel engem

– milyen céljaim vannak

– milyen az akaraterő, kitartás, szorgalom

– frusztrációs toleranciám (kudarctűrés)

  1. Mélyebb szint

– indítékaim, motivációs rendszerem

– milyen élmények, tapasztalatok alakítottak ki

– a viselkedésem és a céljaim milyen összhangban vannak egymással

  1. Társas szint

– megfelel-e a velem szemben megfogalmazott elvárás

– hogyan viselkedek a szerepekben

– milyen szerepkonfliktusaim vannak és ezeket hogyan tudom megoldani

– gyerekszerep – hallgatói szerep

– a mások által kialakított kép és a saját magas által alkotott kép hogyan         viszonyulnak egymáshoz

Technikák 

az önismereti blokkot pszichodráma önismereti technika módszerével, egyéni és csoportos beszélgetéssel végezzük.