Szakdolgozat

 

Tanácsadás, konzultáció. A fiatal felnőtt korosztály szára a tanácsadó és konzultációs központok létrehozásának szükségessége

Fehérné Domokos Ildikó

Egészségügyi Szociális Munka

2013

Pécs

Napjainkban egyre nagyobb figyelem irányul a személyiség azon jellemzőire, ami az egyént a jól lét elérésére, a pszichés egyensúly kialakítására irányul, ez különösen fontos megközelítés lehet a fiatal felnőtt (15-25 éves) korosztály szempontjából. Vizsgálatomban azt kívántam feltárni, hogy Magyarországon, az ifjúsági ellátó rendszer, vajon akár kapacitásukban akár funkciójukban felkészültek – e  ezen korosztály problémáira. Milyen finanszírozással, milyen szakember gárdával, milyen programokkal végzik Budapesten szolgáltatók az ellátást. A szolgáltatást végző szervezetek fontosnak tartják e a terület szabályozását. A kutatásban 3 civil szervezet, 2 alapellátást nyújtó Gyermekjóléti szolgáltatás, 2 önkormányzati fenntartású ifjúsági szolgáltatás, és a felelős Államtitkárság. Ifjúságügyi Főosztály osztályvezetője vett részt. A szolgáltatók tematikus kvalitatív interjú technikával kérdeztem meg. A szolgáltató mintavételi eljárása a hólabda technikával kerültek kiválasztásra. Továbbá a vizsgálat során alkalmaztam tartalomelemzést, amibe a magyarországi törvényeket, az alaptörvényt, az idevonatkozó sarkalatos törvényt, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009 – 2024., az ehhez kapcsolatos cselekvési tervet, és a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramját vizsgáltam. A kutatás azt mutatta, hogy az ifjúsági szolgáltatások, legyen az önkormányzati vagy civil fenntartású, mind kapacitásukban, mind funkciójukban komoly problémákkal küzdenek az ellátás során. A finanszírozás, tekintetében a civil szervezetek nagy nehézségekkel küzdenek, a pályázati lehetőségek nagyon beszűkültek, az állami finanszírozásban pedig nem részesülnek. Kutatásomra alapozva, véleményem szerint olyan szakmafejlesztésre van szükség, mely új irányokkal, kereteket tud adni a szociális és gyermekvédelmi területen, mely tervezhetővé, átláthatóvá, ellenőrizhetővé és nem utolsó esetben finanszírozhatóvá válna e terület működése, ez lehetne a további kutatás iránya is.

Ifjúság, mentálhigiénés ellátás, szabályozás, szolgáltatók

  1. Kelemen Gábor, Egyetemi tanár

 

A teljes anyag:

Diplomamunka. Tanácsadás konzultáció