0
Ft 0 tétel

Nincsenek termékek a kosárban.

Hétszínvilág Egyesület

Sématerápia | Brainspotting 
Megnézem a képzéseket

Hétszínvilág Egyesület

Az egyesület célja, hogy magas szintű munkájával javítsa a társadalom pszichológiai egészségének és jóllétének állapotát, és az ehhez kapcsolódó fizikai állapota miatt segítségre szoruló egyéneknek és csoportoknak életvezetési segítséget, továbbá tanácsadást, pszichoedukációt nyújtson. E cél elérése érdekében az egyesület módszertani vizsgálatokat végez, modell értékű kísérleteket szervez és bonyolít, programokat folytat, segítőket képez, tanfolyamokat tart, klubokat, életmód műhelyeket, táborokat és egyéb rendezvényeket szervez és működtet, továbbá ehhez kapcsolódó tanulmányok és kiadványok, könyvek megjelentetésével segít a rászorulókon.

Tevékenységeink

Az egyesület cél szerinti tevékenysége körében az alábbi tevékenységeket folytatja:
Szakirányú képzés, előadások, workshopok, szupervíziók
Tudományos tevékenység, kutatás.
Sématerápia és Brainspotting módszereinek népszerűsítése és oktatása
Egyéni, páros és csoportos terápiák és konzultációk. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi- rehabilitációs tevékenység,
Az egyesület célja szerint a társadalom egésze érdekében kívánja kifejteni tevékenységét, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.

Sématerápia és Tréning Központ Budapest és a Hétszínvilág Egyesület szervezésében

A Sématerápia egy innovatív és integratív terápiás megközelítés, amit eredetileg Dr. Jeffrey Young indított útjára a Kognitív-Viselkedésterápia továbbfejlesztéseként. Dr. Young integrálta a kötődés elméletet, pszichodinamikus fogalmakat és érzelem-fókuszú terápiákat az alap kognitív és viselkedésterápiával. A standard Kognitív-Viselkedésterápiához képest a Sématerápia többet dolgozik az érzelmekkel, az ismétlődő negatív mintázatokkal és a jellem problémákkal. A mélyebben fekvő kognitív struktúrákat célozza, amin főleg a mélyen gyökerező érzelmi problémákkal együtt tud változtatni. Ehhez a terápiás kapcsolatra is szükség van, a terapeuta korlátozott adaptív szülői újragondoskodást nyújt, az alapvető érzelmi szükségletek megfelelő kielégítésére és az érzelmileg nehéz helyzetek újraírására tanít az egészséges felnőtté válást célul tűzve.

Az összesen 3 modulból álló képzési program elvégzésével (és a szupervíziós követelmények
teljesítésével) a résztvevők az ISST által standard vagy emelt szinten akkreditált sématerapeutákká válhatnak (szakmai végzettségüktől függően) és használhatják a nemzetközileg elismert sématerapeuta (vagy sématerápiás konzultáns) címet.

A képzés 1. Modulja az alapokat és az alap Sématerápiás gyakorlatokat ismerteti. A 2. és 3. modul a komplexebb gyakorlatokban való elmélyülést és gyakorlatszerzést teszi lehetővé. A 2. és 3. modul sorrendje felcserélhető. Az egyes témák segíthetnek a szakemberek munkájában, gazdagíthatják a megértést a séma konceptualizációval és színesíthetik a terápiás eszköztárat a változatos sématerápiás technikák megismerésével és gyakorlásával. A modulok és a kiegészítő workshopok külön-külön is látogathatók.

Egy színes, praktikus és magas színvonalú tréninget szeretnénk nyújtani, ami minden tekintetben
megfelel a nemzetközi szakmai szervezet követelményeinek. A Londonban, nemzetközileg elismert
trénerek által képzett Programvezető (Bálint Andrea) több év gyakorlattal rendelkezik mind az
egyéni, pár és a csoport Sématerápiában és komplex esetekre specializálódott. Olyan nagy
tapasztalattal rendelkező ISST akkreditált Séma szupervízoroktól tanult, mint Eckhard Roediger,
Matias Valente, Poul Perris, Travis Atkinson, Joan Farrell, Ida Shaw, Arnie Reed, Vartouhi Ohanian,
Tara Cutland Green és Gill Heath, akik maguk is sikeres és jó hírű ISST akkreditált tréningprogramok
vezetői.

Az egészségügyi szakvizsgával nem rendelkező szakemberek számára a Sématerápia Segítő
foglalkozásúaknak képzési program érhető el, mely az ISST Sémakonzultáns akkreditációjára készít fel. Ennek képzési napjai minden sématerapia képzésben lévő kolléga számára látogathatók, mert a W4 Sajátélményt ad, a W3 pedig nem klinikai populáció esetében alkalmazható sématerápiás technikákat mutat be, pl. pozitív sémák, pozitív imagináció, az Egészséges felnőtt erősítése, irányított imaginációk, jövőre irányuló imaginációs átírás...


Tájékoztató letöltése

Sématerapeutává válás feltételei:

Bemeneti feltételek: 

 Nemzetközi Sématerápiás Egyesület, ISST a pszichoterápia végzésére jogosító
képzettséghez köti a tréning elkezdését. Az akkreditációs feltételek teljesítéséhez nélkülözhetetlen
lesz a kliensekkel végzett terápiás munka, ezért a gyakorlati hely vagy munkahely is fontos a
sématerapeutává váláshoz.
A Sématerapeuta képzés a többi módszer specifikus képzéshez hasonlóan működik, mindenki a maga
végzettségének, tapasztalatának és kompetenciájának megfelelő szinten, abban a klienskörben tudja
alkalmazni, amelyben dolgozik és alapvetően megfelelő tapasztalattal rendelkezik. A Sématerapeuta
cím önmagában nem hatalmaz fel olyan pszichoterápiás munka végzésére, amelyhez a képzést
teljesítő szakembernek nincs az adott országban elismert végzettsége.

Aki szeretne nemzetközileg elismert sématerapeuta lenni és rendelkezik egészségügyi szakvizsgával
(vagy bármely szakpszichológusi minősítéssel, mely esetben az ISST-nél egyéni elbírálásra van
lehetőség), 2 szintet célozhat meg a Nemzetközi Sématerápiás Egyesületnél:
• Standard szinten: teljesíti a képzési program mind a 3 modulját és legalább 20 óra
szupervíziót (melyekből minimum 3 a saját sémákkal való munkára fókuszál) minimum egy
éven át ISST akkreditált séma szupervízorral. Legalább 2 esetet vezet végig sématerápiásan
(minimum 25 ülés) és egy terápiás ülés hangfelvételét nyújtja be vizsgára. A sématerápiás
ülés értékelése az ISST nemzetközileg rögzített pontozási rendszere szerint történik (STCRS).
A szint teljesítéséhez 4-es átlagpont szükséges (6-os skálán)
• Emelt szinten: teljesíti a képzési program mind a 3 modulját és legalább 40 óra szupervíziót
(melyekből minimum 6 a saját sémákkal való munkára fókuszál) ISST akkreditált séma
szupervízorral. Legalább 2 esetet vezet végig sématerápiásan (minimum 25 ülés) és két
terápiás ülés hangfelvételét nyújtja be pontozásra. A szint teljesítéséhez 4,5-es átlagpont
szükséges (6-os skálán). A szint teljesítése után Sématerápiás szupervízorrá, majd később
kiképzővé válhat.
Az ISST akkreditációhoz szükséges Sématerápiás szupervíziót, illetve esetkonzultációt a képzés 1.
moduljának teljesítése után lehet elkezdeni. Az egyéni szupervízió díja 20.000 Ft/óra. A vizsgafelvétel
pontozása 50.000 Ft.
A 3 modulból álló fő képzési program mellett kiegészítő workshopok kerülnek meghirdetésre melyek
teljesítése nem feltétele a sématerapeuta akkreditációnak. Céljuk a Sématerápiás készségek
fejlesztése, erősítése. A workshop dátumok és egyéb programok, gyakorlónapok a
https://www.facebook.com/sematerapiaestrening/ oldalon követhetők. A Gyermek, a Pár a Pozitív
sémák és Csoport sématerápia képzés az egyéni sématerapeuta képzéstől független, külön
akkreditációval rendelkezik, és külön kell teljesíteni az akkreditációs követelményeit.

A standard szintű Sématerápiás Konzultáns akkreditációra felkészítő képzés felépítése
(Egészségügyi vagy más szakvizsgával nem rendelkezőknek):

1. rész (W1): Bevezetés a Sématerápiába - 12 elméleti és 1 gyakorlati óra (max. 40 résztvevő) 2
nap, az alapok elsajátítására.
W1-2: (2x) 1 nap (2x) 20 fővel Sématerápiás Kezelési Stratégiák – az alap gyakorlatok 6
órában, plusz 1 óra elmélet (mindez összességében megfelel a Sématerapeuta képzés 1.
Modul 3 napos képzésének) Részvételi díj: 110.000 Ft
2. rész (W3): Speciális kezelési helyzetek - a csoportban résztvevő szakemberek
klienspopulációira célozva. 6 ó gyakorlat – 1 nap 9-16.30h, Részvételi díj: 30.000 Ft

3. rész (W4): Sématerápia Sajátélmény
2x fél nap (3 óra 6 fős csoportban, 2x20.000 Ft) vagy
1x1 nap (6 óra max. 12 fővel, 30.000 Ft)
Alternatíva I. a nyári 5 nap elvonulás, intenzív Séma Sajátélmény max. 12 fős csoportban (29
munkaóra, ami 45 tanóra, 45 perces órákkal számolva), vagy egyéni Sématerápiás önismeret
is elfogadható, minimum 3 óra.
4. rész (W5): Sématerápiás Szupervízió minimum 8 óra egyéni, vagy 4x2 óra csoportos, max. 6
(-8) fős csoportban. A résztvevők minimum 2 video vagy hangfelvételt mutatnak be a
sématerápiás munkájukból.
Az egyéni sématerápiás szupervízió díja óránként, és a csoportos (2, 3 vagy 4 órás) alkalmak
díja is 20.000 Ft.

A Sématerápiás konzultáns képzés összköltsége a minimum óraszámokkal: kb. 260.000 Ft (a
sajátélmény és szupervízió / esetkonzultáció formájától és óraszámától függően). A vizsgafelvételek
kiválasztása igényel plusz költséget, ami eset függő.
A szupervíziós alkalmak havonta egy alkalommal folyamatosan elérhetőek, biztosítandó a
Sématerápiás konzultáns folyamatos szupervízióját. A csoportos szupervíziókon bátorítjuk a
résztvevőket, hogy video vagy hangfelvételen mutassák be eseteiket. Legalább 2 eset video felvétellel
történő bemutatását kérjük az akkreditációra jelentkezés előtt.

Bemeneti feltételek

- Pszichológia MA diploma
- tanácsadó és szexuál szakpszichológusok
- egy pszichoterápiás módszerben már képzett és jártas terapeuta (pl. családterapeuta,
művészetterapeuta, szexuál terapeuta, párterapeuta)
- Kognitív viselkedésterápiás konzultáns végzettség (VIKOTE), vagy más módszerben konzultáns
- Orvosi diploma (nem pszichiáter és pszichoterapeuta)
- Pszichiátriai ellátásban dolgozó diplomás szakemberek (pl.: művészetterapeuta, szociális munkás,
diplomás nővér stb.)
-  mentálhigiénés szakemberek (egyéni elbírálás, alap végzettség és tapasztalat alapján)

Sémakonzultáns akkreditációhoz vizsgakövetelmény:

Egy ülés részlet 15-30 perces video felvételen, az STCS (Sématerápiás kompetenciák pontozókulcsa)
következő szempontjai szerint értékelve:
Általános terápiás jártasság (1, 2, 3, 4. item)
Konceptualizáció és Edukáció (7, 8. item)
Séma változás (12, 13, részben a 14. item)
Minimum elérendő pontszám az 1. itemen 4, az összes többi itemnél 3 (6 fokozatú értékelő skálán,
ha vonatkozik a kérdés).

A standard szintű Sématerápiás konzultáns hatásköre:

1. Bizonyos alap sématerápiás intervenciók alkalmazása multidiszciplináris szakmai csoport részeként, szupervízió (ISST akkreditált Sématerapeuta szupervízor) mellett.
Alap intervenciók például: a. Egy sématerapeutával együtt kifejlesztett (egyeztetett) gyakorlatok és házi feladatok alkalmazása.
b. Korlátozott Szülői Újragondoskodás a terápiás környezet vagy a szokásos kliens interakciók
részeként intézményi kezelési programok keretében.

2. Kliensekkel végzett munkájában alkalmazza saját szakterületének intervencióit sématerápiás célok
teljesítése érdekében egyéni vagy csoportos üléseken (de nem Sémacsoportban). A Sématerápia és Tréning Központ Budapest biztosítja a folyamatos, rendszeres egyéni vagy csoportos szupervíziót és továbbképzést.
cart