Ifjúsági Centrum

Napjainkban egyre nagyobb figyelem irányul a pszichés egyensúly, a jóllét kialakítására és
fenntartására ami különösen fontos megközelítés lehet a fiatal felnőtt (15-25 éves) korosztály
szempontjából.
Tapasztalataink szerint a fiatal felnőtt és serdülő korosztály jellemző elakadásai: (rendszeres illetve alkalomszerű) kábítószer- és alkoholfogyasztás, konfliktus- és agressziókezelési nehézségek, magányosság érzése, csellengés, jövőkép hiánya vagy irreális volta, családi, kapcsolati zavarok.
Mivel a hátrányos vagy veszélyeztetett fiatalok száma folyamatosan növekedik, a problémák kezelése is jóval több idő- és energiaráfordítást igényel, azaz e korosztály számára további
segítségnyújtási lehetőségekre, formákra van szükség. Ilyen lehetőséget teremt a projektünk keretében létrehozott Ifjúsági és Mentálhigiénés Centrum.
A projekt keretében olyan komplex szolgáltatáscsomag kialakítását és bevezetését tervezzük megvalósítani, amelynek célja a serdülők és fiatal felnőttek egészségi, mentális és szociális
állapotának támogatása, életminőségének segítése, különös tekintettel a kábítószerrel kapcsolatos illetve egyéb függőségi állapotok (pl. alkohol, számítógép) prevenciójára, illeszkedve a kerületi drogstratégiához.

A Centrum komplex megközelítésű szolgáltatásait a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerrel együttműködésben folytatja, annak érdekében, hogy az érintettek minél szélesebb körben kaphassanak támogatást az elakadásaikkal való megküzdésükhöz.

Időpontfoglalás

Az Ifjúsági és Mentálhigiénés Centrum szolgáltatásai a következők:

információnyújtás
problématérkép készítése
szenvedélybetegségekkel összefüggő konzultáció
csoportos konzultáció/tanácsadás
szülőcsoportok
önismereti csoportok
képesség- és készségfejlesztő csoportok
pszichodramatikus foglalkoztatások
 • Addiktológiai konzultáció/tanácsadás

  A konzultációs folyamat során kémiai (gyógyszer, kábítószer, alkohol) és viselkedési addikcióval/függőséggel (étkezési zavar, internet, számítógép függőség, kapcsolatfüggőség szenvedőknek segítünk a felépülési folyamatban, a probléma felismerésétől, a megismeréséig, személyre szabott megoldások kidolgozásán, készségek fejlesztésén, felelős döntések meghozatalán át a célok kitűzéséig és azok eléréséig.
 • Család-és párkonzultáció/tanácsadás

  A családterápia olyan pszichoterápiás módszer, amelynek során nem a tünethordozó egyén, hanem a család kerül fókuszba.
  Alapfeltételezése, hogy a család pszichológiai egység; a kölcsönösen egymásra ható családtagok rendszere teremti meg az egyének fejlődésének feltételeit, illetve befolyásolja azok mindenkori működését.
 • Kamaszkonzultáció
  /tanácsadás

  A serdülőkor közismerten sok konfliktussal terhelt időszak. Ennek oka nem egyszerűen az ekkor zajló biológiai és lelki folyamatok, hanem társadalmi okok is állnak a serdülőkori válságok hátterében.

  A módszer, amivel dolgozunk, komplex, integrált és egyénre szabott.
 • Szülő, hozzátartozói konzultáció/tanácsadás

  A kamasz korosztály autonómiára való törekvésében és identitásának keresésében sokszor nehezen kezeli a felnőttek világát. Döntővé válik életükben a vele egykorúak, a kortárscsoportok befolyása. Ideálokat találnak létformát választanak, folyamatosan helyüket
  keresik a felnőttek között.