Kamaszkonzultáció

A serdülőkor közismerten sok konfliktussal terhelt időszak. Ennek oka nem egyszerűen az ekkor zajló biológiai és lelki folyamatok, hanem társadalmi okok is állnak a serdülőkori válságok hátterében. Az egymásnak ellentmondó társadalmi minták és értékek is krízishelyzeteket okoznak, amelyek arra késztetik a serdülőt, hogy deviáns magatartásával tiltakozzon, illetve feszültségoldó szereket szedjen, vagy különböző „pótcselekvések”
formájában csökkentse szorongását.

A módszer, amivel dolgozunk, komplex, integrált és egyénre szabott.

Az emberi természetről vallott nézetünk:
A hangsúly az egyénen, az emberen van egy folyamatban, de mégis a rendszer részének tekintjük. Hiszünk abban, hogy az ember nyitott a pozitívan fejlődésre a megfelelő körülmények esetén.

A szakember szerepe a folyamatban:
Egyenrangú kapcsolat kialakítására törekszünk, modellezzünk, felmérjük a helyzetet, bátorítunk, sőt esetleg házi feladatot is adunk. Az  ”én-te” minőségét hangsúlyozzuk. Fontos számunkra az elfogadás, az empátia, a konkrétság és az őszinteség.